Kisah Sedekah Ali bin Al Husain


Oleh : Asyharun Nawa
dzikirtaubatDari Abu Hamzah Ats Tsumaly, bahwa Ali bin Al Husain membawa roti di atas
punggungnya pada malam hari lalu mencari orang-orang miskin di kegelapan malam. Dia mengingat sebuah hadist Sesungguhnya shadaqah yang diberikan tersembunyi dapat memadamkan kemurkaan Allah. Dari Muhammad bin Ishaq, dia berkata, Penduduk Madinah hidup dengan makanan itu, sementara mereka tidak tahu siapa yang telah memberi makanan itu kepada mereka. Setelah Ali bin Husain meninggal dunia, maka mereka tidak lagi mendapatkan makanan pada malam hari.
Dari Amr bin Tsabit, dia berkata, Setelah Ali bin Al Husain meninggal dunia, orang-orang melihat bekas punggungnya, yaitu bekas kantong makanan yang biasa dia panggul untuk diberikan kepada para wanita janda
Syaibah bin Nuamah berkata, Setelah Ali bin Al Husain meninggal dunia,
orang-orang mendapatkan SERATUS SEDEKAH dari keluarga yang dia santuni.
Membaca kisah-kisah mereka akan membuat kita terkagum-kagum
dengan Muminin generasi shaleh di masa awal Islam yang beramal terbaik.
Mereka generasi yang paling faham agama, mereka jelas faham riya kadang sangat halus membersit, hingga perjuangan mereka untuk membaguskan amalan itu yang istimewa. Kesungguhan beramal shaleh harapannya hanya Allah.
Siapa yang lebih besar dari pada Allah ?
Hanya Allah SWT yang maha kaya
Hanya Allah SWT yang maha mengetahui segala hikmah..
Kepada Allah SWT kita berharap dan berserah diri kepada-Nya.
Allah SWT Berfirman: Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati [QS:Al Baqarah:274]
Previous
Next Post »